Din Väg till Kina!

(a) Little Mandarin är ett svenskt företag som kan Kina. Med detta menas att vi efter mångåriga kontakter med landet naturligtvis behärskar språket, men att vi även förstår dess specifika kultur, affärsliv, politiska regelverk samt vilka utsikter som finns för de som vill slå sig in på den kinesiska marknaden. Men vi ser även fallgroparna och har därmed goda möjligheter att hjälpa dig att undvika dem. All denna kunskap har vi ackumulerat och omvandlat till ett företag som vill hjälpa och underlätta för människor som vill besöka Kina eller på olika sätt göra affärer eller studera mandarin i landet. 

Vår verksamhet vilar således på flera ben. (a) Little Mandarin fungerar exempelvis som affärsagent, dvs. vi hjälper företag i företrädesvis Sverige, men även andra länder, att hitta produkter, tillverkare, säljare och köpare genom våra kinesiska agenter som finns på plats i Kina. Vissa av dessa är även utbildade affärsjurister och kan bistå vid affärsjuridiska frågor. Vi har främst siktat in oss på små och medelstora företag som kan tänkas vara intresserade av denna tjänst.

Läs mer om vår vår affärsagentverksamhet här!

Följ eller gilla oss gärna på Facebook: www.facebook.com/littlemandarinbusiness

Inom ramen för vårt företag fungerar vi även som översättningsförmedling, vilket sker i samarbete med en kinesisk översättningsbyrå. Alla översättare är auktoriserade och översätter till och från kinesiska på följande språk: engelska, tyska, franska, och spanska. Översättarna behärskar de flesta ämnen och är en utmärkt tillgång om du exempelvis snabbt vill ha dina affärsdokument översatta.

Läs mer om vår översättningsförmedling här!

Följ eller gilla oss gärna på Facebook: www.facebook.com/littlemandarintranslation