• Varför Affärsagenter?

  Med tanke på Kinas starka ekonomi samt roll som ledande tillverkningsnation vill många små och stora företag runt om i världen köpa eller sälja produkter direkt på den kinesiska marknaden, men även hitta lämpliga tillverkare. Den svenska exporten till Kina ligger idag på närmare 40 miljarder kronor, och svensk import från Kina utgör närmare 50 miljarder, vilket gör Kina till Sveriges största handelspartner i Asien.

  För de flesta människor som är obekanta med Kina finns det dock en hel del svårigheter, såsom språkbarriär, brist på kontakter, begränsad information samt det enkla faktum att de inte har möjlighet, tid eller ens vill tillbringa sin tid i Kina. Det är här som (a) Little Mandarin och våra affärsagenter kommer in i bilden.

 • Hur fungerar det?

  Genom våra kontakter, hemsida och sociala medier har vi byggt upp ett ständigt växande antal kunder som gärna vill samarbeta med oss. Inledningsvis kontaktar kunderna oss och berättar vad de är intresserade av och sedan fortsätter vi genom att utarbeta en affärsplan med given tidsram, och försöker även fastställa vilken av våra agenter som är bäst lämpad för denna uppgift.

  Vi har identifierat tre stycken olika kundkategorier som kan använda sig av vår kinesiska affärsagent-verksamhet: Köparen, Tillverkaren & Säljaren
  (se nedan).

  Efter att ha klargjort vilken utav dessa tre kategorier som du & ditt företag passar in i så gör vi en preliminär affärsplan och skrider sedan till verket. Det är verkligen så här enkelt att ta ditt första steg mot den kinesiska marknaden! • Våra Affärsagenter

  Affärsagenternas roll är att hjälpa våra kunder med att hitta köpare, tillverkare eller säljare i Kina, och de agerar helt i överensstämmelse med de krav och önskemål som våra kunder har. (a) Little Mandarin kan således genom affärsagenterna erbjuda skräddarsydda lösningar för företag som är intresserade av att slå sig in på den kinesiska marknaden.

  Våra affärsagenter finns alltid på plats i Kina och är noga utvalda av (a) Little Mandarin för att kunna utföra de uppdrag som de blir tilldelade. De är verksamma i södra Kina i Guangdongprovinsen samt i Shanghai. Vi har valt dessa områden med omsorg eftersom de utgör Kinas ekonomiska hjärta, men naturligtvis kan affärsagenterna operera över hela Kina om så skulle vara nödvändigt.

  En del av våra agenter är även utbildade affärsjurister och kan således för ett extra arvode bistå vid affärs-juridiska frågor, något som många gånger är helt avgörande innan ett avtal ska ingås.

De tre Kundkategorierna

Läs mer här:

Köparen

Tillverkaren

Säljaren

 

Observera att kunden enbart är förpliktigad att betala ett arvode om ett affärsavtal kommer till stånd mellan kunden och den kinesiska köparen, tillverkaren eller säljaren. Däremot måste kunden alltid erlägga en smärre registreringsavgift, vilken inte är återbetalningsbar från vår sida, oavsett om det blir någon affär eller inte. Detta är en avgift som vi tar för att överhuvudtaget påbörja lokaliseringen av den kinesiska affärspartnern.

 

 

Kontakta oss gärna på businessagent@littlemandarin.se för mer information!

 

Följ eller gilla oss gärna på Facebook: www.facebook.com/littlemandarinbusiness