• Lost in Translation?

  I en värld fylld av internationella kontakter och ett dynamiskt globalt affärsliv är det viktigt att vi inte missförstår varandra, och att inte viktiga texter blir ”lost in translation”, dvs. att väsentligheter och avgörande passager i exempelvis kontrakt, men även annan dokumentation, försvinner eller misstolkas. Detta kan stå alla parter dyrt, så a och o är således att alla texter blir korrekt översatta.

  Då Kina och det kinesiska språket, mandarin, står i fokus för (a) Little Mandarins verksamhet vill vi förstås även kunna erbjuda översättning till och från mandarin som en av våra tjänster. I nuläget kan vi erbjuda översättning av engelska, tyska, franska och spanska till och från mandarin, men vi planerar att utöka våra tjänster till att även inkludera andra språk.

  (a) Little Mandarin samarbetar med en kinesisk översättningsbyrå vid namn Miracle Ocean Translation Services Center som är lokaliserad i Kina. Alla översättare är auktoriserade och kan i princip översätta vilka dokument eller hemsidor som helst, på de språk som angetts ovan. Det finns inget uppdrag som är för stort eller för litet för oss att ta oss an. Vi har också väldigt konkurrenskraftiga priser jämfört med andra översättningsförmedlingar.

  Låt inte slumpen avgöra kvalitén på din översättning, vilket alltid är en risk om du förlitar dig på maskinöversättningar av Google Translate och liknande, utan låt istället språkkunniga människor, med en djupare förståelse av målspråket och den kultursfär som det ingår i, göra jobbet. På så sätt undviker du att bli ”lost in translation”.

 • Hur fungerar det?

  Det första steget till att få din text översatt är att du skickar den till oss på (a) Little Mandarin för påseende, då vi och den översättningsbyrå som vi samarbetar med tittar på textens källspråk, ämne, svårighetsgrad, längd samt filformat och utifrån detta gör en beräkning över hur lång tid översättningen kommer att ta. Inom bara ett dygn får du sedan ett prisförslag samt beräknad deadline. Om du är nöjd med våra villkor så ingår vi på (a) Little Mandarin tillsammans med dig ett affärsavtal där just priset och villkoren stipuleras. Sedan påbörjar vår partner Miracle Ocean Translation Services Center arbetet, och du får tillbaka översättningen innan fastslagen deadline.

  De kan påbörja ett översättningsuppdrag omedelbart eller upp till 24 timmar under normala arbetsdagar, efter det att texten lämnats in av kunden. Efter att översättningen har levererats till dig som kund skickar vi dig en faktura som ska betalas inom högst tio dagar från det datum den utfärdades.

  Vi inser att översättning kan lämna öppet för många tolkningar. Skulle du således ha några invändningar eller vill göra några nödvändiga ändringar i den text som du fått levererad, är vi alltid öppna för dialog. Då noggrannhet är vårt kännemärke i allt vi företar oss låter vi översättningarna kvalitetssäkras genom att två översättare med expertis inom samma målspråk alltid samarbetar kring samma text. Det innebär att någon alltid språkgranskar sin kollegas text efter den är färdigöversatt. På så sätt behöver du inte lägga ned resurser på anlitande av egna korrekturläsare, även om det naturligtvis alltid är bra att låta flera par ögon granska en text. Men skulle du trots detta alltså vilja göra några språkliga ändringar i texten så fixar vi det utan extra kostnad. Vi ger oss inte förrän du är 100 % nöjd med din översättning!

 • Våra Översättare

  Alla våra professionella kinesiska översättare har universitetsexamen och är auktoriserade översättare med utbildning i engelska, tyska, franska och spanska, som de kan översätta till och från mandarin. Många av dem har även bott, studerat och/eller arbetat i länderna där språken som de är utbildade i talas. De har även specialiserat sig inom olika områden som t.ex. medicin, teknik, kemiindustri, finans och affärsliv med inriktning på kontraktsskrivning, för att bara nämna några. Detta innebär att de är tränade inom dessa områdens specifika terminologier, vilket naturligtvis är en oerhörd fördel när det kommer till översättning.

  Den viktigaste fördelen med våra översättare är dock det faktum att de har mandarin som modersmål och att de därmed har djupa kunskaper om kinesisk kultur och samhälle.

  Våra översättare kan översätta runt 2000 ord per dag, vilket är en mycket hög daglig kapacitet. Naturligtvis är de även skickliga på att korrekturläsa, och alla texter kommer få genomgå en omsorgsfull språkgranskning av våra duktiga översättare.

  Översättarna är direktanställda av översättningsbyrån Miracle Ocean Translation Services, lokaliserad i Kina, och arbetar således med översättning på daglig basis.

Översättningspriser & Rabatter

Översättningspriset sätts per översatt ord, dvs. källord, och ligger normalt på 1, 25 SEK (0, 15 USD) per ord, vilket är ett mycket konkurrenskraftigt pris jämfört med andra översättningsförmedlingar. 

Priset blir dock något dyrare, och landar på 1, 50 SEK (0, 17 USD) vid följande tillfällen:

 • Om mandarin är källspråket och texten ska översättas till målspråken engelska, tyska, franska eller spanska
 • Vid översättning av reklamslogans och varumärken
 • Om dokumentet inte medger kopiering av text (t.ex. ett PDF-dokument med inskannad bild eller "låst" text)

Vid mindre översättningar (max 300 källord) tillkommer även ett startpris utöver det vanliga priset per ord. Startpriset ligger på 80 SEK (9, 31 USD).

Rabatter

Om kunden tillhandahåller en ordlista för översättningsverktyg (översättningsminne) på avsnitt som upprepas, kommer dessa ord eller avsnitt rabatteras. Vi kan ge rabatt för både upprepade meningar/ord samt meningar som liknar varandra (75-99 % matchning).

Debiteringen i procent:

 • Nya ord: 100 %
 • Upprepade ord: 30 %
 • Liknande ord: 60 %

 

Observera att denna rabatt enbart gäller om en ordlista tillhandahålls av dig som kund!

Kontakta oss gärna på translation@littlemandarin.se för mer information!

Följ eller gilla oss gärna på Facebook: www.facebook.com/littlemandarintranslation